Dizajn kataloga i flajera

Vašu potrebu da prezentirate svoje poslovanje, proizvode ili usluge prenosimo u formu atraktivnih kataloga i flajera.

Što je to kvalitetan dizajn flajera ili dobar dizajn kataloga?

Svaki promotivni materijal spoj je planiranja, projektiranja, vizuelne komunikacije i prenošenja bitnih informacija posmatraču (čitatelju). Uz to, dizajn flajera i dizajn kataloga ima vlastite zakonitosti pogotovo u segmentu pripreme te prijeloma sadržaja i određivanja grafičkih parametara, korištenja boja, stilova i fotografija.

Dizajn kataloga i flajera

Vašu potrebu da prezentirate svoje poslovanje, proizvode ili usluge prenosimo u formu atraktivnih kataloga i flajera.

Predlažemo vam sljedeće korake u izradi flajera i kataloga:

  • Dogovor oko ključnih pojmova i bitnih segmenata prezentacije poslovanja, proizvoda ili usluga
  • Prikupljanje materijala i stvaranje sadržaja – tekstovi, fotografije, grafike
  • Određivanje tehničkih karakteristika i određivanje troškova produkcije (izvedba, tisak)
  • Osmišljavanje vizualnog koncepta
  • Grafički dizajn brošure ili kataloga
  • Korekcije i prilagodbe
  • Pripremu za tisak
  • Ovjeru tiska u tiskari

Šta je Letak ili flajer?

Letak je jedan od sredstava reklamiranja i informisanja. Flajer se obično štampa na malom papiru sa informacijama o proizvodu, usluzi ili o nekom događaju. U današnje vreme je popularna metoda oglašavanja zbog niske cene. Veličine i forme flajera veoma variraju od standardnih formata na jednom listu, do flajera sa preklopom ili neuobičajenih oblika.

Distribucija flajera se radi na više načina, obično je to deljenjem u nekom javnom prostoru ili na ulici a može biti poslat poštom ili ubačen u poštansko sanduče.

Flajeri ne drže pažnju čitaoca dugo i zbog toga je neophodno da flajer bude dobro dizajniran.

 • Atraktivnost – flajer treba da se ističe i da zapadne za oko čitaocima zadržavajući im pažnju. Izbor fonta i fotografije bi trebalo da su dobro uklopljeni i da budu čitljivi. Izbor boja bi trebalo da bude adekvatan jer ljudi nesvesno povezuju emocije sa vizuelnim prikazom tj. bojama. Raspored elemenata i razmak između njih bi trebalo da bude ravnomeran. Ne treba da bude prenatrpan a opet ne treba ni ostavljati punog praznog prostora. Treba napraviti procenu šta bi trebalo da bude u fokusu i na čemu je akcenat, a ostalo bi trebalo da prati i da bude u drugom planu.
 • Jasna poruka – Obratite se svojoj ciljnoj grupi jezikom koji ona razume. Ako nekoga pozovete da bindžuje seriju razumeće vas samo ako ima iskustva u tome (bindžovanje-maratonsko uživanje u nečemu tv serije, alkohol i slično.), ako vas ne razume onda ste fejlovali (fejl – en. Fale – potpuni neuspeh).